Led innovation istället för att skylla på nätläkare

2003 lanserades Skype och videosamtal började spridas drivet av webbkameror och bredband. 2015 lanserades Kry. Det gav hälsovården ett 12 års försprång att sätta standarden för vård på distans. Det skedde dock inte. Istället har hälsovårdssektorn saknat innovationstakt, inte minst inom digitalisering. Idag klagar många på de så kallade nätläkarna, när vi istället bör fokusera på att leda innovation inom hälsovård, där politiker behöver sätta ramarna för ersättning och ekosystemet inom vården så att långsiktigt hållbar innovation stimuleras.

Fortsätt läsa ”Led innovation istället för att skylla på nätläkare”

Annons

Om jag var politiker skulle jag skapa en gemensam definition för hur vi vet om samhället blir bättre.

I Sverige jobbade vi ca 8,3 miljarder timmar förra året*. Det är en hel del. Min fråga är: Med vilket mål? Vad är det vi försöker skapa med alla dessa timmar? Vad är det vi kämpar för?

Idag är målen med vårt samhälle en väldigt fragmenterad bild som behöver diskuteras och tydliggöras. Anledningen till att en person kan säga att Sverige blir bättre, och en annan person kan säga att Sverige blir sämre, är att vi saknar en gemensam bild av vad vi menar med bättre och sämre. Vi vet inte vilket samhälle vi ska bygga helt enkelt. Det här är ett väldigt allvarligt problem, därför att när vi inte vet åt vilket håll vi ska springa så kommer vi inte heller att använda våra gemensamma resurser på ett klokt sätt.

Fortsätt läsa ”Om jag var politiker skulle jag skapa en gemensam definition för hur vi vet om samhället blir bättre.”

Endast ljuset kan besegra mörkret.

Vi måste se bortom det politiska valet och inse att det viktiga är hur vi var och en agerar varje enskild dag. Vilken värld vill du bygga? Den frågan behöver jag, du och alla andra människor ställa sig. Något vi alla säkert förstår men inte alltid tänker på är att godhet och ondska är svåra begrepp, och att båda finns i varje människa. Det är inte så att vissa människor är onda och andra goda. Det är så att alla människor ibland gör goda saker och ibland gör onda saker. Med den utgångspunkten kan vi förhoppningsvis försöka se det goda i varandra och hjälpa varandra att prioritera det.

Fortsätt läsa ”Endast ljuset kan besegra mörkret.”

Innovation är det enda hållbara för Sverige.

Världen förändras hela tiden, exempelvis teknikutveckling, flyktingströmmar, ålder på befolkning och miljön. Det här är något som förmodligen de flesta är överens om. Håller man med om detta följer dock att innovation är den enda långsiktigt hållbara strategin för en individ, ett företag, en organisation, men också en nation. Den enda. Precis allt annat har ett bäst före datum på sig. En bra statsminister, god export och en sund lagstiftning kommer förr eller senare att bli irrelevant om det inte fortsätter att utvecklas, förändras och innoveras.

Fortsätt läsa ”Innovation är det enda hållbara för Sverige.”

Om jag var politiker skulle jag göra Sverige till världens främsta nation på aktivering av Best Practice.

När man tänker på det är det nästan övermäktigt hur oerhört mycket det uppfinns / innoveras över hela världen. Tänk på de tusentals forskare, företag, organisationer, sjukhus och avdelningar som försöker utveckla lösningar för varje specifikt problem inom vården. Tänk sedan på hur dålig koll vi har på vilka lösningar som just nu utvecklas i Sydkorea, Israel, Australien, Malaysia, Singapore och Peru.

Föreställ dig en värld där Sverige har stenkoll på vilken lösning som vid varje given tidpunkt är den bästa lösningen på varje given utmaning inom vård, skola och omsorg, oavsett var i världen den uppfunnits. I många fall kommer det vara lösningar som ger mångdubbelt bättre resultat än de vi använder idag. Så kallade Best Practice.

Fortsätt läsa ”Om jag var politiker skulle jag göra Sverige till världens främsta nation på aktivering av Best Practice.”

Om jag var politiker skulle jag snabba upp beslut och utförande.

Inom näringslivet har det gått från att störst vinner till att snabbast vinner. Detta beror på en rad faktorer såsom global informationstillgång vilket gör det möjligt att snabbare hitta bättre lösningar, men också global konkurrens vilket gör att du måste ha en hög hastighet för att inte förlora talang, kunder eller andra resurser. Mest beror det dock på att världen förändras hela tiden, och i en värld som hela tiden förändras är den enda långsiktigt hållbara strategin att lära sig saker och innovera snabbare än världen förändras. Det som inom företagsvärlden har orsakat att vissa, oftast större, företag varit långsamma är antalet beslutsfattare och mängden siloarbete i olika funktioner. Detta ser jag också tecken på inom offentlig sektor.

Fortsätt läsa ”Om jag var politiker skulle jag snabba upp beslut och utförande.”

Om jag var politiker skulle jag ge alla möjlighet att lära sig programmering.

Programmering, eller kodning som det också kallas, tillhör området Datavetenskap och kan användas till fler saker än vad människor ofta tänker på. Även om du inte kommer arbeta med programmering så är det väldigt bra att kunna det då alla människor på olika sätt använder lösningar som programmerats – på fritiden, i skolan och på jobbet. Nedan har jag sammanfattat hur alla kan lära sig programmering. Denna sammanfattning finns även som pdf. Den möjligheten hade jag gett till alla om jag var politiker.

Fortsätt läsa ”Om jag var politiker skulle jag ge alla möjlighet att lära sig programmering.”

Om jag var politiker skulle jag bygga en tillväxtmotor för Sverige för att skapa välstånd långsiktigt.

Vad behöver ett land som Sverige för att växa vidare, för att skapa välstånd? I korthet behöver vi se till att alla människor lär sig att utveckla en grundläggande drivkraft och ledarskap att göra saker bättre. Denna drivkraft kan sedan användas för att starta egna företag, för att förbättra existerande stora företag, eller för att på andra sätt bidra till att utveckla samhället. Dessa sätt att bidra kan paketeras i lösningar/produkter där två saker kommer sticka ut den närmaste tiden. Den första är användarupplevelsen, så kallad UX (från engelskans User eXperience), eftersom människors förväntningar på upplevelser höjs kontinuerligt allt eftersom de upplever hur bra upplevelser kan vara. Den andra är Artificiell Intelligens (AI), då alla saker vi gör och har i grunden innehåller information, något som datorer med hjälp av AI kan göra bättre tillsammans med oss människor. När en lösning/produkt sedan skapats, så behöver vi se till att svenska företag och organisationer har ett ekosystem som möjliggör extremt snabb expansion till hela världen, och i steg ett till världens största marknader, där exempelvis Kina kommer stå för den största delen av världens handel under de närmaste åren.

Fortsätt läsa ”Om jag var politiker skulle jag bygga en tillväxtmotor för Sverige för att skapa välstånd långsiktigt.”

Om jag var politiker skulle jag stimulera innovation inom alla områden.

En sak som de flesta är överens om är att världen förändras hela tiden, och att utveckling är ofrånkomligt. Vad detta leder till är att den enda långsiktigt hållbara strategin för ett land, region, företag, organisation eller person är att lära sig saker snabbare än omvärlden förändras och omsätta detta i relevant innovation. Precis allt annat har ett bäst före datum, oavsett om det är tillgång på naturresurser, bra vård, bra skolor, duktig statsminister eller något annat. Det enda som är långsiktigt hållbart är ständig innovation.

Fortsätt läsa ”Om jag var politiker skulle jag stimulera innovation inom alla områden.”