Endast ljuset kan besegra mörkret.

Vi måste se bortom det politiska valet och inse att det viktiga är hur vi var och en agerar varje enskild dag. Vilken värld vill du bygga? Den frågan behöver jag, du och alla andra människor ställa sig. Något vi alla säkert förstår men inte alltid tänker på är att godhet och ondska är svåra begrepp, och att båda finns i varje människa. Det är inte så att vissa människor är onda och andra goda. Det är så att alla människor ibland gör goda saker och ibland gör onda saker. Med den utgångspunkten kan vi förhoppningsvis försöka se det goda i varandra och hjälpa varandra att prioritera det.

Fortsätt läsa ”Endast ljuset kan besegra mörkret.”

Annons

Om jag var politiker skulle jag snabba upp beslut och utförande.

Inom näringslivet har det gått från att störst vinner till att snabbast vinner. Detta beror på en rad faktorer såsom global informationstillgång vilket gör det möjligt att snabbare hitta bättre lösningar, men också global konkurrens vilket gör att du måste ha en hög hastighet för att inte förlora talang, kunder eller andra resurser. Mest beror det dock på att världen förändras hela tiden, och i en värld som hela tiden förändras är den enda långsiktigt hållbara strategin att lära sig saker och innovera snabbare än världen förändras. Det som inom företagsvärlden har orsakat att vissa, oftast större, företag varit långsamma är antalet beslutsfattare och mängden siloarbete i olika funktioner. Detta ser jag också tecken på inom offentlig sektor.

Fortsätt läsa ”Om jag var politiker skulle jag snabba upp beslut och utförande.”