Om jag var politiker skulle jag bygga en tillväxtmotor för Sverige för att skapa välstånd långsiktigt.

Vad behöver ett land som Sverige för att växa vidare, för att skapa välstånd? I korthet behöver vi se till att alla människor lär sig att utveckla en grundläggande drivkraft och ledarskap att göra saker bättre. Denna drivkraft kan sedan användas för att starta egna företag, för att förbättra existerande stora företag, eller för att på andra sätt bidra till att utveckla samhället. Dessa sätt att bidra kan paketeras i lösningar/produkter där två saker kommer sticka ut den närmaste tiden. Den första är användarupplevelsen, så kallad UX (från engelskans User eXperience), eftersom människors förväntningar på upplevelser höjs kontinuerligt allt eftersom de upplever hur bra upplevelser kan vara. Den andra är Artificiell Intelligens (AI), då alla saker vi gör och har i grunden innehåller information, något som datorer med hjälp av AI kan göra bättre tillsammans med oss människor. När en lösning/produkt sedan skapats, så behöver vi se till att svenska företag och organisationer har ett ekosystem som möjliggör extremt snabb expansion till hela världen, och i steg ett till världens största marknader, där exempelvis Kina kommer stå för den största delen av världens handel under de närmaste åren.

Fortsätt läsa ”Om jag var politiker skulle jag bygga en tillväxtmotor för Sverige för att skapa välstånd långsiktigt.”

Annons