Om jag var politiker skulle jag bygga en tillväxtmotor för Sverige för att skapa välstånd långsiktigt.

Vad behöver ett land som Sverige för att växa vidare, för att skapa välstånd? I korthet behöver vi se till att alla människor lär sig att utveckla en grundläggande drivkraft och ledarskap att göra saker bättre. Denna drivkraft kan sedan användas för att starta egna företag, för att förbättra existerande stora företag, eller för att på andra sätt bidra till att utveckla samhället. Dessa sätt att bidra kan paketeras i lösningar/produkter där två saker kommer sticka ut den närmaste tiden. Den första är användarupplevelsen, så kallad UX (från engelskans User eXperience), eftersom människors förväntningar på upplevelser höjs kontinuerligt allt eftersom de upplever hur bra upplevelser kan vara. Den andra är Artificiell Intelligens (AI), då alla saker vi gör och har i grunden innehåller information, något som datorer med hjälp av AI kan göra bättre tillsammans med oss människor. När en lösning/produkt sedan skapats, så behöver vi se till att svenska företag och organisationer har ett ekosystem som möjliggör extremt snabb expansion till hela världen, och i steg ett till världens största marknader, där exempelvis Kina kommer stå för den största delen av världens handel under de närmaste åren.

Låt oss titta specifikt på var och en av dessa delar.

Drivkraft & ledarskap

Alla människor kan lära sig att utveckla en grundläggande drivkraft och ledarskap. Det här är något som bland andra Anders Ericsson och Robert Pool visar på i sin bok Peak. För att vi ska skapa välstånd behöver vi ha människor som vill skapa välstånd. Det mest långsiktigt hållbara välståndet är när man skapar något som på riktigt gör saker bättre för människor. Det kan vara att uppfinna en produkt som inte finns idag men som löser ett problem människor har, men det kan också vara en lösning som gör en vårdprocess smidigare än vad den är idag, eller som gör människor mer engagerade i sitt eget lärande. Välstånd som inte är långsiktigt hållbart är när man temporärt kapitaliserar på något fel i systemet och egentligen inte gör något bättre. Utgångspunkten för att skapa långsiktigt hållbart välstånd är att lära sig personligt ledarskap, dvs lära sig förstå att det är jag som leder mitt liv och har möjlighet att påverka vad jag gör med det, istället för att tro att man är ett offer för sina omständigheter och att det “inte finns några jobb”. Idag i skolan lär man sig mycket om många olika verktyg, men man lär sig inte vad man ska göra med alla verktyg, man lär sig inte att skapa en plan för sitt liv. Att lära sig personligt ledarskap, dvs lära sig leda sig själv, är inte helt olikt att lära sig ledarskap överlag, dvs att lära sig leda andra. Det är förvånansvärt många personer, även chefer, som aldrig lärt sig ledarskap, och då är det inte konstigt att de inte kan skapa mer välstånd. Att förstå hur man skapar en vision, får människor med sig, utveklar människor, sätter mål osv kräver mycket kunskap och mycket träning med mycket feedback. Det är till och med förvånansvärt många chefer i samhället som går ledarskapskurser som gör ämnet för svårt och där det slutar med att de inte applicerar ledarskap i sitt jobb. Om jag var politiker skulle jag införa (personligt) ledarskap som ett obligatoriskt ämne i skolan från årskurs 7, samt göra det obligatoriskt för alla inom offentlig sektor att studera detta. Utbildningen skulle jag givetvis också göra fritt tillgänglig för alla inom privat sektor som vill ta den.

Användarupplevelse (UX)

Vi ser mer och mer av vår värld, vilket gör att vi får fler och fler referenspunkter till hur bra saker kan vara, vilket gör att vi förväntar oss det mer och mer. Om du en gång haft ett sjukhusbesök där allt gjorts på en och samma gång, dvs där du fått ont i magen och samma dag fått träffa en läkare, tagit prover, träffat specialist, blivit opererad och fått ditt rehabiliteringsprogram på plats, allt inom 24 timmar. Då vill du inte gå tillbaka till att först boka en tid med en allmänläkare i övermorgon, sedan vänta på provsvar en vecka, sedan få en remiss, för att sedan vänta tre veckor på ett specialistbesök, sedan få en tid om några månader för operation osv. När du en gång har upplevt hur bra något kan vara så minskar din acceptans kraftigt för sämre alternativ. Det här gör att användarupplevelsen blir väldigt viktig för att skapa välstånd, eftersom du konkurrerar med den bästa användarupplevelsen i världen som människor någonsin upplevt, även om den varit i en annan bransch. Detta eftersom att människor inte längre går på att “det inte går” att göra det bättre, för de har sett att det går visst. Om jag var politiker skulle jag skapa väldens främsta User Experience (UX) utbildning och tillhandhålla den gratis till alla medborgare som vill gå den. Då skulle vi öka chansen radikalt att skapa lösningar och produkter som får en oerhört stark konkurrenskraft. Idag är svenska företag och institutioner tyvärr inte bra på detta, men det kan vi bli.

Artificiell Intelligens (AI)

AI, eller mer specifikt maskininlärning, är den del inom tekniken som påverkar utvecklingen mest just nu inom alla områden. Maskininlärning är när datorer lär sig själva och genom det kan lösa svåra problem. Exempelvis kan maskininlärning optimera ett lager långt mycket bättre än vad en människa kan göra, eller läsa röntgenbilder, eller läsa juridiska dokument, eller sortera produkter, eller sätta rätt pris på en produkt osv. Allt där man behöver ta hänsyn till flera faktorer så kan och kommer maskininlärning att kunna göra ett långt mycket bättre jobb än människor, så det är något vi behöver bygga in i de lösningar och produkter vi skapar i Sverige för att de ska skapa ökat välstånd på en global marknad. Om jag var politiker skulle jag bygga ett institut för Artificiell Intelligens, men olikt andra länder som gjort detta i en stor stad skulle jag bygga ett hubbnätverk över hela landet samt en virtuell hubb som vem som helst kan dra nytta av.

Ekosystem för export

Sverige har 10 miljoner av världen 7,5 miljarder invånare. Det är en droppe i havet. Många svenska företag tänker tyvärr att ett logiskt steg är att i nästa steg lansera in i Norge. De har dock bara ytterligare 5 miljoner människor. Här behöver vi helt sätta andra standardambitioner och ett ekosystem på plats att göra det möjligt. Om man utvecklat en bra lösning eller produkt, oavsett om det är inom näringslivet som företag, eller som lösning för offentlig sektor, eller som välgörenhetsorganisation, så behöver man alltid tänka “Hur kan vi expandera in i världens fem största marknader inom ett år?”. Många personer kommer säga att detta inte är möjligt, och med dagens strukturer är det väldigt svårt. Vi behöver dock skapa ett ekosystem som gör det lätt. Om jag var politiker skulle jag samla kunskap och aktörer för att möjliggöra för företag och andra organisationer att snabbt skala lösningar till alla världens länder, i steg ett de fem största marknaderna och först och främst Kina. Om du idag har utvecklat en fantastisk produkt är det svårt att veta var du ska börja om du vill expandera till Kina, det måste vi kraftigt förenkla.

Så, om jag var politiker skulle jag vilja bygga ett långsiktigt hållbart välstånd. För att göra det skulle jag införa obligatoriska kurser i (personligt) ledarskap i grundskolan från årskurs 7 samt för alla inom offentlig sektor, jag skulle skapa världens främsta utbildning i User Experience (UX) och göra den fritt tillgänglig för alla, jag skulle etablera ett AI institut över hela landet och online, samt kunskap och ett ekosystem för att göra det möjligt för alla som skapat en bra lösning att snabbt expandera till alla världens marknader.

Det skulle jag göra om jag var politiker.

Annons

Dela en tanke

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s