Om jag var politiker skulle jag mäta det vi faktiskt vill uppnå.

Vad är målet med politiken? Jag tänker mig att det övergripande målet bör vara att medborgarna mår bra – välmående. Mäter vi det? Nej. Utmaningen när man söker på mål med politiken så är den nedbruten i många olika delmål för ekonomisk politik, boende & byggande, demokrati, transport osv. Givetvis behöver alla mål brytas ner på olika sätt, men det får aldrig ske på ett sådant sätt att man förlorar fokus på det övergripande målet, vilket man gjort inom politiken.

Ett exempel är när Regeringen på sin hemsida skriver om målet med sjukvården: “Befolkningen ska erbjudas en behovsanpassad och effektiv hälso- och sjukvård av god kvalitet. En sådan vård ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig.” (ref). Det här är ett väldigt bra exempel på när man blandar ihop mål och medel. Ska inte målet med sjukvård vara att människor mår bra och är friska? Trots det så mäter man inte det inom vården. I Sverige har vi ingen som helst aning om vilka patientresor som gör att människor snabbare blir friskare / återställda från en olycka än andra. Vi vet inte vilka sjukhus som gör bäst jobb och som andra bör lära sig från. Vi mäter många saker inom vården, men inte självaste målet med vården. Varför inte? Många skulle hävda att det är svårt att mäta välmående. Tvärtom hävdar jag. Och även om det vore svårt betyder det inte att det är omöjligt eller att det inte bör göras. Vi måste göra svåra saker. Tänk om alla patienter skulle få ange när de upplever sig vara helt friska / återställda genom att trycka på en knapp på sin telefon – så enkelt kan det vara i steg ett. Då kommer vi att på allvar kunna börja förbättra vården för vi kommer märka att vissa saker mer än andra gör att människor blir att må bättre snabbare.

Den andra aspekten av vad vi faktiskt vill uppnå är att inte slösa med resurser i arbetet med att uppnå välmående för befolkningen. Inom näringslivet finns det ett begrepp som heter Return On Investment, förkortas ROI. Det betyder vilket resultat (välmående) vi lyckas uppnå till vilken investering (tid, pengar, naturresurser osv). Låt oss ta exemplet vården igen. Idag får t ex digitala vårdgivare mer betalt desto fler besök de har med en patient. Det är tvärt emot vad vi vill uppnå, dvs helt fel. Vårdgivare borde väl få mer betalt desto snabbare och bättre de får människor att må bra / bli återställda / blir friska?

Till sist, en stor risk med att fokusera på medel eller delmål istället för på vad vi faktiskt vill uppnå är att det ofta hämmar innovation. Låt oss återigen ta ett exempel från vården. Om vi tror att antal vårdplatser är ett mål, inte ett medel, så finns det en risk att det hämmar innovation inom exempelvis hemsjukvård. Det innoveras extremt lite inom hemsjukvård trots att det på sikt skulle kunna vara ett alternativ till fler vårdplatser.

Så, låt oss ställa oss frågan vad de verkliga målen är med politiken (välmående), vården, skolan och resten av samhället. Låt oss sedan börja mäta dessa i realtid och publicera resultaten på en hemsida, t ex SåMårSverige.se eller liknande. Här ska alla kunna se för landet som helhet eller vissa specifika städer/regioner hur väl vi uppnår det vi faktiskt vill uppnå.

Först om vi mäter det vi faktiskt vill uppnå kan vi börja se vilka lösningar vi bör använda oss mer av och vilka lösningar vi bör använda oss mindre av. Man kan tycka att detta är uppenbart, och om det är det låt oss bara börja göra det. Det hade jag gjort om jag var politiker.

Annons

Dela en tanke

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s