Om jag var politiker skulle jag mäta det vi faktiskt vill uppnå.

Vad är målet med politiken? Jag tänker mig att det övergripande målet bör vara att medborgarna mår bra – välmående. Mäter vi det? Nej. Utmaningen när man söker på mål med politiken så är den nedbruten i många olika delmål för ekonomisk politik, boende & byggande, demokrati, transport osv. Givetvis behöver alla mål brytas ner på olika sätt, men det får aldrig ske på ett sådant sätt att man förlorar fokus på det övergripande målet, vilket man gjort inom politiken.

Fortsätt läsa ”Om jag var politiker skulle jag mäta det vi faktiskt vill uppnå.”

Annons