Om jag var politiker skulle jag höja skatten på onyttig mat för att subventionera nyttigare mat.

Övervikt är ett ökande problem i samhället enligt Folkhälsoinstitutet. Det som står i kassalinjen i matbutiken säljer flera hundra procent mer än det som står ute i butiken. Idag hittar vi inte bara nyttiga saker i kassalinjen direkt. Tvärtom. Det är  ingen dagligvaruaktör som på allvar försöker förbättra folkhälsan. Dessutom gynnar inte de subventioner som finns nyttig mat. Läsk, godis och mycket annat är helt enkelt inte nyttigt.

Fortsätt läsa ”Om jag var politiker skulle jag höja skatten på onyttig mat för att subventionera nyttigare mat.”

Annons

Om jag var politiker skulle jag bekämpa psykisk ohälsa.

I samtliga länder i västvärlden är psykisk ohälsa ett större problem än fysisk ohälsa (ref). Mer än 1 miljon svenskar lider av någon av de stora mentala utmaningarna ångest, depression, stress och kronisk smärta. Ca 1 miljon svenskar äter antidepressiva läkemedel (ref). Psykisk ohälsa utgör cirka 46 procent av alla pågående sjukskrivningar i Sverige och ökade med 129 procent från juni 2011 till halvårsskiftet 2017 (ref). Den psykiska ohälsan bland unga har stigit med ca 100% i Sverige sedan 2006 (ref).

Fortsätt läsa ”Om jag var politiker skulle jag bekämpa psykisk ohälsa.”