Om jag var politiker skulle jag göra den dolda jobbmarknaden synlig.

Hur många lediga jobb finns det i Orsa? Jag vet inte exakt, men jag vet att det är fler än 1 miljon lediga jobb. Bara på Freelancer.com finns ett par hundra tusen jobb som kan göras från Orsa.

Fortsätt läsa ”Om jag var politiker skulle jag göra den dolda jobbmarknaden synlig.”

Annons

Om jag var politiker skulle jag höja skatten på onyttig mat för att subventionera nyttigare mat.

Övervikt är ett ökande problem i samhället enligt Folkhälsoinstitutet. Det som står i kassalinjen i matbutiken säljer flera hundra procent mer än det som står ute i butiken. Idag hittar vi inte bara nyttiga saker i kassalinjen direkt. Tvärtom. Det är  ingen dagligvaruaktör som på allvar försöker förbättra folkhälsan. Dessutom gynnar inte de subventioner som finns nyttig mat. Läsk, godis och mycket annat är helt enkelt inte nyttigt.

Fortsätt läsa ”Om jag var politiker skulle jag höja skatten på onyttig mat för att subventionera nyttigare mat.”

Om jag var politiker skulle jag bekämpa psykisk ohälsa.

I samtliga länder i västvärlden är psykisk ohälsa ett större problem än fysisk ohälsa (ref). Mer än 1 miljon svenskar lider av någon av de stora mentala utmaningarna ångest, depression, stress och kronisk smärta. Ca 1 miljon svenskar äter antidepressiva läkemedel (ref). Psykisk ohälsa utgör cirka 46 procent av alla pågående sjukskrivningar i Sverige och ökade med 129 procent från juni 2011 till halvårsskiftet 2017 (ref). Den psykiska ohälsan bland unga har stigit med ca 100% i Sverige sedan 2006 (ref).

Fortsätt läsa ”Om jag var politiker skulle jag bekämpa psykisk ohälsa.”

Om jag var politiker skulle jag mäta det vi faktiskt vill uppnå.

Vad är målet med politiken? Jag tänker mig att det övergripande målet bör vara att medborgarna mår bra – välmående. Mäter vi det? Nej. Utmaningen när man söker på mål med politiken så är den nedbruten i många olika delmål för ekonomisk politik, boende & byggande, demokrati, transport osv. Givetvis behöver alla mål brytas ner på olika sätt, men det får aldrig ske på ett sådant sätt att man förlorar fokus på det övergripande målet, vilket man gjort inom politiken.

Fortsätt läsa ”Om jag var politiker skulle jag mäta det vi faktiskt vill uppnå.”